• Vertrouwenspersoon LSVV

    Mieke Rensen is de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van LSVV.

    Zij heeft daarvoor de opleiding bij NOC*NSF gevolgd.

    De VCP is er voor de leden van de vereniging die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag wat zorgt voor het ontbreken van een vertrouwens- en veiligheidsgevoel, en hier met iemand over willen spreken.

    De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon van NOC *NSF of andere deskundigen die hulp kunnen bieden. De VCP ondersteunt bij de te nemen stappen bij doorverwijzing. Ook kan de VCP het bestuur adviseren bij preventieactiviteiten en het maken van beleid op het gebied van (seksuele )intimidatie.

    Mieke Rensen is jurist (gepensioneerd) en is actief geweest bij LSVV als begeleider van een meisjesvoetbalteam. Zij is te bereiken op 06 – 51 29 59 94.