• Als je van plan bent om na het huidige bijna afgelopen seizoen niet meer te gaan voetballen of niet meer bij LSVV te willen voetballen, meld je dan tijdig af. Afmelden kan alleen per e-mail en dit dient reglementair te gebeuren voor 1 mei (zoals ook vermeld op deze site onder “Wordt lid!” – “Afmelden bij LSVV”). Zend deze mail naar:  ledenadministratie@lsvv.nl. Vermeld in de e-mail de naam van het lid, het adres, de postcode en de woonplaats, alsmede de geboortedatum, het team waarin werd gespeeld en de datum waarop de opzegging van kracht wordt. Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd.  Dit voornamelijk omdat dat vaak niet wordt doorgegeven aan de ledenadministratie. Doe het vooral op tijd, want daarmee vergemakkelijk je niet alleen de teamindelingen voor het nieuwe seizoen, maar je voorkomt daarmee ook onnodige kosten. Want bij opzegging na 15 juni a.s. wordt een bedrag van € 25,– aan kosten (bondscontributie/verzekering) bij je in rekening gebracht.

    Wanneer je bij een andere club wilt gaan voetballen, dan moet je jezelf eerst aanmelden bij de nieuwe vereniging, zodat zij de overschrijvingsprocedure in werking kunnen stellen. Hierna dien je ook de ledenadministratie van LSVV in te lichten, zoals boven beschreven. Let op: LSVV gaat pas akkoord met de overschrijving als de contributie en openstaande boetes zijn betaald en als alle in bruikleen gekregen artikelen als tas, trainingspak, tenue en dergelijke door jou zijn ingeleverd bij de teamleiding (indien van toepassing).

    Let wel op de deadline voor de overschrijving. Deze dient voor 15 juni 23:59 uur te zijn ingediend bij de KNVB. Dat verzorgt de nieuwe vereniging, maar dat kan pas als LSVV akkoord is gegaan met de overschrijving.

    Geert-Wim Kuin - ledenadministratie