• Sponsor bij LSVV

  • Club van 100

    In 1981 nam dokter Bruinsma afscheid als voorzitter van LSVV. Zijn afscheidscadeau aan de vereniging was het oprichten van een club van vrienden van LSVV genaamd “Club van Honderd”. De leden van deze club zouden jaarlijks een bedrag van 60 gulden storten waardoor een spaarpotje zou kunnen ontstaan voor extra uitgaven van de vereniging. Inmiddels is dit bedrag wat jaarlijks wordt gedoneerd opgelopen tot 100 gulden per persoon (of tegenwoordig 50 euro) en bestaat de Club van Honderd uit zo’n 180 leden. Overigens is de Club van Honderd geen onderdeel van LSVV, maar een aparte stichting die eigenmachtig beschikt over het kapitaal wat zij bezit. Het LSVV bestuur kan niet over dit geld beschikken, maar slechts bij gelegenheid verzoeken een bijdrage te leveren aan een bepaalde uitgave. Omdat het meestal eenmalige uitgaven betreffen die aan de gehele voetbalvereniging ten goede komen, wordt zo’n verzoek meestal gehonoreerd.

    Voor lid worden en/of nadere inlichtingen over de Club van Honderd kunt u contact opnemen met :

    Raymond Bruin tel: 0226-317370

    Marcel Smit tel: 0226-315554