Ereleden

Personen die in de loop van vele jaren veel voor LSVV hebben betekend kunnen door de vereniging worden benoemd tot erelid van de vereniging. Normaliter draagt het bestuur deze personen voor. De algemene ledenvergadering moet hierover het besluit nemen.

Erelid

Een erelid is levenslang lid van de vereniging en is vrijgesteld van betaling van contributie. Tijdens de algemene  ledenvergadering van november 2022 is oud-secretaris Peter Kuilman tot erelid benoemd en vanaf dat moment hebben we in totaal 16 ereleden. Dit zijn in alfabetische volgorde:

 • Rob ter Burg
 • Simon Entius
 • Marcel Foppen
 • Edwin Goedhart
 • Richard de Jong
 • Jan Koopman
 • Piet Kramer
 • Peter Kuilman
 • Geert-Wim Kuin
 • Nico Kunst
 • Klaas van Leeuwen
 • Sip Molenaar
 • Gerard Molenaar
 • Cor Stoop
 • Jan Stoop
 • Piet Zut