Ereleden

Personen die in de loop van vele jaren veel voor LSVV hebben betekend kunnen door de vereniging worden benoemd tot erelid van de vereniging. Normaliter draagt het bestuur deze personen voor. De algemene ledenvergadering moet hierover het besluit nemen.

Erelid

Een erelid is levenslang lid van de vereniging en is vrijgesteld van betaling van contributie. Nadat Cor Stoop en Piet Kramer tijdens de algemene  ledenvergadering van oktober 2021 tot erelid zijn benoemd en na het overlijden van Jan Leegwater, hebben we 15 ereleden. Dit zijn in alfabetische volgorde:

 • Rob ter Burg
 • Simon Entius
 • Marcel Foppen
 • Edwin Goedhart
 • Richard de Jong
 • Jan Koopman
 • Piet Kramer
 • Geert-Wim Kuin
 • Nico Kunst
 • Klaas van Leeuwen
 • Sip Molenaar
 • Gerard Molenaar
 • Cor Stoop
 • Jan Stoop
 • Piet Zut