Ereleden

Personen die in de loop van vele jaren veel voor LSVV hebben betekend kunnen door de vereniging worden benoemd tot erelid van de vereniging. Normaliter draagt het bestuur deze personen voor. De algemene ledenvergadering moet hierover het besluit nemen.

Erelid

Een erelid is levenslang lid van de vereniging en is vrijgesteld van betaling van contributie. Na het overlijden van oud-voorzitter Piet Hink in de zomer van 2020 heeft LSVV nog veertien ereleden. Dit zijn in alfabetische volgorde:

 • Rob ter Burg
 • Simon Entius
 • Marcel Foppen
 • Edwin Goedhart
 • Richard de Jong
 • Jan Koopman
 • Geert-Wim Kuin
 • Nico Kunst
 • Jan Leegwater
 • Klaas van Leeuwen
 • Sip Molenaar
 • Gerard Molenaar
 • Jan Stoop
 • Piet Zut