• Gedragsregels bij LSVV

  Gedragsregels bij LSVV  

  Onze gedragsregels

  Een vereniging is een samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels nageleefd dienen te worden om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken. Alle mensen die iets voor de vereniging doen, moeten erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan de afspraken houden. In onze vereniging mag het niet zo zijn dat slechts een enkeling voor iedereen aan het werk is. De vereniging is tenslotte van ons allemaal.

  In de loop der jaren zijn verschillende gewoonten ontstaan, gewoon “omdat het zo ging”, of er zijn gewoonten ontstaan, “omdat anderen zich ook niet aan afspraken hielden”. Dat betekent op dit moment dat er verschillende regels en afspraken zijn die niet worden nageleefd. Iedereen doet dan precies dat wat hij of zij goed vindt.

  Het Bestuur heeft o.a. als taak het ‘verenigingsklimaat’ te bewaken. Waar het om gaat is dat we elkaar met respect behandelen en eenieder in zijn/haar waarde laten met respect voor elkaars mening. Het “Huishoudelijk Reglement” en “De Wegwijzer” blijven de leidraad van onze vereniging hierin worden de normen en waarden vastgelegd.

  Toch wil het bestuur nog eens met nadruk wijzen op onze “algemene” gedragsregels. Gedragsregels, die niet alleen gelden binnen onze vereniging maar ook ‘zeker’ buiten onze vereniging, o.a. bij uitwedstrijden, voetbalkampen, uit-toernooien etc. Kortom: de gedragsregels gelden tijdens alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, of waar namens de vereniging aan deelgenomen wordt.

   

  Onze gedragsregels op een rijtje:

  -Ten aanzien van ons/het sportcomplex:

  • Ieder verenigingslid draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex.
  • Auto’s, fietsen en brommers/scooters dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
  • Het is buiten de training- en wedstrijdtijden verboden op de velden te voetballen zonder deugdelijke voetbalschoenen met noppen.
  • Een ieder die niets te zoeken heeft in de gang van de kleedkamers kan worden verwijderd. Wachten kan ook in de kantine.
  • De kleedkamer wordt na gebruik weer schoon en gebruikers-klaar achtergelaten. De trainers en leiders dienen hierop toe te zien!

   

  -Ten aanzien van het gedrag op en rond het sportveld
  • Spelers, supporters c.q. ouders/verzorgers dienen zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik en ongewenste (seksuele) intimidaties tegenover anderen.
  • De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijke grove overtredingen kunnen door de vereniging extra bestraft worden met een taakstraf, boete of met een schorsing.
  • Scheidsrechter, tegenstanders en medestanders worden niet uitgescholden
  • De trainer/leider corrigeert “onjuist gedrag” van spelers; hij wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de trainer/leider dit met de desbetreffende coördinator.

   

  -Ten aanzien van materiaalgebruik
  • Het trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Voor elke afdeling is er trainingsmateriaal dat regelmatig wordt gecontroleerd.
  • De verschillende materiaalkasten of -kooien blijven opgeruimd en dienen, na gebruik, op slot gedaan te worden. De taak hier op toe te zien ligt in handen van de trainers/leiders.
  • In het materiaalhok zijn alleen trainers/leiders toegestaan, dus geen spelers.
  • Doelen dienen na afloop van de training teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
  • De ballen, die over het hek worden geschoten, dienen direct te worden opgehaald.

   

  -Ten aanzien van ’langs de lijn’
  • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de training en/of wedstrijd van uw zoon of dochter. U dient er te allen tijden rekening mee te houden dat uw kind, ingeval van een ernstige blessure, zonder ouders/verzorgers naar een arts of eventueel ziekenhuis zal moeten.
  • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers op een positieve manier.
  • Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.
  • Laat coachen over aan de trainer/leider.
  • Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter.
  • Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. Laat het plaatsen van uw kind over aan de daarvoor bevoegde personen.
  • Wilt u echt met voetbal bezig zijn, meldt u aan als vrijwilliger en volg een cursus van de KNVB.
  • De vereniging is geen kinderopvang/-dagverblijf voor uw zoon of dochter, dat wil zeggen dat van u als ouder een actieve deelname aan het verenigingsleven wordt verwacht; denk aan o.a. vervoer etc.

   

  Tot bij LSVV,

   

  LSVV, Join the Club!