• Ereleden van LSVV

  Personen die in de loop van vele jaren veel voor LSVV hebben betekend kunnen door de vereniging worden benoemd tot erelid van de vereniging. Normaliter draagt het bestuur deze personen voor, maar dit kan ook uit initiatief van de leden komen.

  De algemene ledenvergadering moet hierover het besluit nemen.

  Erelid

  Een erelid is levenslang lid van de vereniging en is vrijgesteld van betaling van contributie. Tijdens de algemene  ledenvergadering van november 2022 is oud-secretaris Peter Kuilman tot erelid benoemd en vanaf dat moment hebben we in totaal 16 ereleden. Dit zijn in alfabetische volgorde:

  • Rob ter Burg
  • Siem Entius (overleden 21-09-2023)
  • Marcel Foppen
  • Edwin Goedhart
  • Richard de Jong
  • Jan Koopman
  • Piet Kramer
  • Peter Kuilman
  • Geert-Wim Kuin
  • Nico Kunst
  • Klaas van Leeuwen
  • Sip Molenaar
  • Gerard Molenaar
  • Cor Stoop
  • Jan Stoop
  • Piet Zut

  Bestuur LSVV