• Hoe meld je je af als lid van LSVV?

  Afmelden

  Alleen per e-mail! 

  Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap voor 1 mei op te zeggen.

  Dit kan uitsluitend per e-mail bij de ledenadministratie.

  U kunt uw opzegging mailen naar ledenadministratie@lsvv.nl 

  e-mail: 

  -naam

  -adres 

  -postcode en woonplaats

  -de geboortedatum van het lid

  -datum waarop de opzegging van kracht wordt

  -reden van opzegging

   

  Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd.

  Bij opzeggingen na 15 juni wordt € 25,– aan kosten (bondscontributie/verzekering) in rekening gebracht omdat LSVV dan alweer kosten heeft gemaakt voor het volgende seizoen!

   

  Bestuur LSVV