Uitgangspunten Jeugdindelingen ’22/’23

Geplaatst op zaterdag, 21 mei 2022 | ,

De komende weken zullen de teams voor komend seizoen weer worden ingedeeld. Voor komend seizoen worden de uitgangspunten iets aangepast:

LSVV gaat, als aangepast beleid, vanaf 2022 grotendeels uit van 2-jarige leeftijdsgroepen

LSVV is een aantal jaren geleden mee gegaan in de jaar-indelingen van de KNVB. Bij LSVV is er een aantal jaren ervaring opgedaan met dit indelen per jaar, waarbij vrijwel alle voetballers werden ingedeeld in hun eigen geboortejaar. Uitzondering daarin waren enkele talentvolle spelers die vanuit de ‘even’ jaarlagen werden doorgeschoven naar de ‘oneven’ jaarlagen (O17/15/13) waar zich de hoofdselectieteams (17-1, 15-1 en 13-1) in bevinden.  Uitgangspunt daarbij is dat deze doorgeschoven spelers het ene jaar de lerende ‘jongelingen’ zijn en waarbij deze het volgende jaar de ‘trekkers’ van het team worden. Dit werkte op zich prima. Nadeel van deze manier van indelen was o.a. het feit dat het 1e ‘even’ team een paar sterkste spelers uit het jaar kwijtraakte en daarmee moeite hadden om een goede ontwikkeling door te maken.

Andere gevolg van deze systematiek was dat er bij LSVV, met de jaren varierend van 22/23 tot 34/35 spelers per jaar, dat er altijd maar maximaal 2 teams per jaarlaag mogelijk waren. Soms was het zelfs nodig om met een aantal ‘dispensaties’ te werken of om spelers uit 2 jaren geforceerd samen te voegen. Aangezien LSVV het streven heeft om de teams op voetbaltechnische argumenten in te delen levert dit regelmatig (jaarlijks) spannende teamindelingen op, met ook wel bijzondere discussies. Met maximaal 2 teams per jaar en met voornamelijk voetbaltechnische argumenten is er vrijwel altijd een groot verschil tussen de 1e en de 2e teams in een jaar en is ook het verschil binnen een team, tussen de voetbaltechnisch sterkere en minder sterke jeugd, relatief groot. Het aantal spelers in een lichting van 1 jaar is bij LSVV te klein om deze nadelen te voorkomen.

Met een indeling per 2 jaar worden een deel van bovenstaande zaken. Met de indeling per 2 jaar komen we bij LSVV uit op zo’n 55-60 spelers per groep. Met deze aantallen spelers kunnen er 4 teams per leeftijdsgroep van 2 jaar worden samengesteld, waarvan over het algemeen en indien mogelijk de eerste 2 teams de selectieteams zullen zijn.

Over deze 2 jaar is een betere verdeling te maken over de teams. Verschillen tussen de teams zullen kleiner zijn en ook de voetbaltechnische verschillen binnen de teams zullen verkleinen, zie de concept indeling hieronder. Wanneer een paar 1e jaars doorschuiven, zullen deze plekken opgevuld worden door een aantal 2e jaars die meer ervaring meebrengen. Dit geldt tussen alle teams. Dit gebeurt reeds in de JO19.

Hierbij blijft de mogelijkheid om een deel van de 1e jaars in de ‘even’ jaren (O12/14/16) in te delen. In deze ‘even’ jaren blijven spelers die zich fysiek of voetbaltechnisch nog verder kunnen ontwikkelen, daarin wellicht nog kwetsbaar, en waarbij een stap ‘per jaar’ beter is in deze ontwikkeling. Hierbij is het (JO14 of JO16)-1 team echter geen selectieteam meer.

Naar inschatting en verwachting zal met deze stap de teamindeling gaan verbeteren, de teams zullen gelijkwaardiger en beter in te delen zijn, waarbij met het spelplezier en de ontwikkeling van de jeugd een volgende stap kan worden gezet.

De voorlopige indelingen, wie in welk team, zullen overigens rond 15 juni bekend worden gemaakt.

Voorbeeld naar teamindeling en competitie-indeling:

Oude situatie (21/22)                                                   Nieuwe situatie (22/23)(concept)

Teams                  Klasse                                               Teams                   Klasse

JO17-1                  Hoofd                                             JO17-1                  Hoofd   

JO17-2                  3e (teruggetrokken) JO17-2                  1e / 2e   

JO16-1                  Hoofd/1e                                        JO17-3                  3e

JO16-2                  3e                                                    JO17-4/JO16-1    4e /      3e (O16)

JO15-1                  Hoofd                                             JO15-1                  Hoofd

JO15-2                  3e                                                    JO15-2                  1e

JO14-1                  Hoofd/1e                                        JO15-3                  3e

JO14-2                  3e/4e                                               JO15-4/JO14-1    4e /      3e/4e (O14)

JO13-1                  Hoofd/Divisie                                  JO13-1                  Divisie/Hoofd

JO13-2                  4e                                                    JO13-2                  1e/2e

JO12-1                  Hoofd/1e                                        JO13-3                  3e  

JO12-2                  4e                                                              JO13-4/JO12-1    4e /      3e/4e (O12)                

Bij vragen hierover kunt je terecht bij de hoofdtrainer of -leider van de categerie, of bij ons bestuurslid technische zaken, Koen van der Voort.

LSVV, Join the Club!