UITNODIGING EXTRA LEDENVERGADERING VRIJDAG 28 JANUARI

Geplaatst op woensdag, 12 januari 2022 |

Geachte leden,

namens het bestuur nodig ik u uit voor een extra (buitengewone) ledenvergadering. Deze vergadering wordt uitgeschreven in verband met de eerder aangekondigde aanschaf/vervanging van twee nieuwe kunstgrasvelden en zal plaatsvinden op vrijdag 28 januari 2022 – 20:00 uur.

Gezien de grootte van de investering en de impact hiervan, raadplegen we de leden alvorens verder te gaan met dit traject. Deze investering is het enige agendapunt van de avond. Onder dit bericht vindt u de agenda. De notulen van de afgelopen ledenvergadering zullen we zo spoedig mogelijk publiceren/toezenden.

Het heeft onze voorkeur deze vergadering in de LSVV kantine plaats te laten vinden, echter vanwege de huidige corona maatregelen zal deze vergadering zeer waarschijnlijk via MS Teams plaatsvinden. Op vrijdag 28 januari – om 19.30 uur – vindt u HIER een link naar de vergadering zodat u automatisch in de digitale vergaderruimte komt.

Mochten er voor die tijd toch mogelijkheden zijn om ‘fysiek’ bij LSVV te vergaderen, zullen we u hierover uiterlijk 25 januari via de website informeren.

Namens het bestuur,

Peter Kuilman – Secretaris

Agenda extra ledenvergadering d.d. 28.01.2022 – 20.00 uur

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen vorige ledenvergadering 29.10.2021
  3. Toelichting aanleg
  4. Techniek – soort infill en vezels
  5. Proces en planning aanleg
  6. Kosten en financiering
  7. Instemming met aanleg & financiering
  8. Rondvraag
  9. Sluiting