Nieuwe voorzitter en twee nieuwe ereleden bij LSVV

Geplaatst op donderdag, 4 november 2021 |

Afgelopen vrijdag – 29 oktober – vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats bij LSVV. Naast het vaststellen van de nieuwe statuten, het goedkeuren van de jaarverslagen en het kiezen van een nieuwe kascommissie, stond de vergadering toch vooral in het teken van een aantal zeer belangrijke medewerkers.

Na 11 jaar voorzitter te zijn geweest nam Piet Kramer afscheid. Bij zijn aantreden als voorzitter was zijn voornemen om dit voor maximaal 5 jaar te doen. Het zijn er uiteindelijk 11 geworden. Niet alleen het voorzitterschap, maar vooral ook de vele andere dingen die Piet voor de club heeft betekend, zorgde ervoor dat de aanwezige leden hem unaniem tot erelid hebben benoemd. Als opvolger is tijdens de vergadering Dirk Witte gekozen tot nieuwe voorzitter van LSVV.

Naast de voorzitterswissel hebben de leden ook een moment stil gestaan bij nog een bijzonder lid. Ook Cor Stoop is door de leden benoemd tot erelid van LSVV. Cor heeft 17 jaar in het bestuur van LSVV gezeten. Is leider en scheidsrechter geweest. Cor doet nog bestuursdiensten, helpt de scheidsrechterscommissie en is speaker tijdens de thuiswedstrijden van het eerste. Kortom: tijd om Cor in het zonnetje te zetten.

Namens het bestuur dank ik beide nieuwe ereleden voor hun inzet voor LSVV en wens ik de nieuwe voorzitter heel veel succes en plezier bij LSVV.

Peter Kuilman  – Secretaris

 

   

LSVV, Join the Club!