Stoppen met voetballen of elders voetballen

Geplaatst op dinsdag, 5 mei 2020 |

Als je van plan bent om na het huidige bijna afgelopen seizoen niet meer te gaan voetballen of niet meer bij LSVV te willen voetballen, meld je dan tijdig af. Afmelden kan alleen per e-mail en dit dient reglementair te gebeuren voor 1 mei, maar aangezien dat niet meer mogelijk is, doe het dan wel zo spoedig mogelijk. Deze mail kun je zenden naar   ledenadministratie@lsvv.nl. Vermeld in e-mail de naam van het lid, het adres, de postcode en de woonplaats, alsmede de geboortedatum, het team waarin werd gespeeld en de datum waarop de opzegging van kracht wordt. Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd. Doe het vooral op tijd, want daarmee vergemakkelijk je niet alleen de teamindelingen voor het nieuwe seizoen, maar je voorkomt daarmee ook onnodige kosten. Want bij opzegging na 15 juni a.s. wordt een bedrag van € 25,– aan kosten (bondscontributie/verzekering) bij je in rekening gebracht.

Wanneer je bij een andere club wilt gaan voetballen, dan moet je jezelf eerst aanmelden bij de nieuwe vereniging, zodat zij een overschrijvingsprocedure in werking kunnen stellen. Vervolgens dient de ledenadministratie van LSVV te worden ingelicht, zoals boven beschreven. Let op: je krijgt pas overschrijving van LSVV als de contributie en openstaande boetes zijn betaald en als alle in bruikleen gekregen artikelen als tas, trainingspak en dergelijke door jou zijn ingeleverd. Overschrijvingen dienen voor 15 juni 23:59 uur te zijn ingediend bij de KNVB. Dat verzorgt de nieuwe vereniging, maar dat kan pas als LSVV akkoord is gegaan met de overschrijving.

Geert-Wim Kuin
ledenadministratie