Ereleden

Personen die in de loop van vele jaren veel voor LSVV hebben betekend kunnen door de vereniging worden benoemd tot erelid van de vereniging. Normaliter draagt het bestuur deze personen voor. De algemene ledenvergadering moet hierover het besluit nemen.

Erelid

Een erelid is levenslang lid van de vereniging en is vrijgesteld van betaling van contributie. Momenteel heeft LSVV vijftien ereleden. Dit zijn:

 • Simon Entius
 • Piet Hink
 • Jan Koopman
 • Geert-Wim Kuin
 • Jan Leegwater
 • Klaas van Leeuwen
 • Piet Zut
 • Jan Stoop
 • Marcel Foppen
 • Edwin Goedhart
 • Richard de Jong
 • Sip Molenaar
 • Gerard Molenaar
 • Nico Kunst
 • Rob ter Burg