Stoppen met voetballen of elders voetballen

Geplaatst op dinsdag, 5 mei 2020 |

Als je van plan bent om na dit aflopende seizoen niet meer te voetballen of niet meer bij LSVV te voetballen, meld je dan tijdig af. Afmelden kan alleen per e-mail en dit dient bij voorkeur te gebeuren voor 1 mei. Deze mail kun je zenden naar   ledenadministratie@lsvv.nl. Vermeld in e-mail de naam, het adres, de postcode en de woonplaats, alsmede de geboortedatum van het lid, het team waarin werd gespeeld en de datum waarop de opzegging van kracht wordt. Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd. Doe het vooral op tijd, want daarmee vergemakkelijkt U niet alleen de teamindelingen voor het nieuwe seizoen, maar U voorkomt daarmee ook onnodige kosten, want bij een verlate opzegging (na 15 juni) wordt € 25,– aan kosten (bondscontributie/verzekering) bij U in rekening gebracht.

Wie bij een andere club wil gaan voetballen moet zich als eerste aanmelden bij de nieuwe club, zodat men daar de overschrijvingsprocedure in werking kan stellen. Vervolgens dient de ledenadministratie van LSVV te worden ingelicht, zoals boven beschreven. Let op: je krijgt pas overschrijving van LSVV als de contributie en openstaande boetes zijn betaald en als alle in bruikleen gekregen artikelen als tas, trainingspak en dergelijke door jou zijn ingeleverd. Overschrijvingen dienen voor 15 juni 23:59 uur te zijn ingediend bij de KNVB.

Geert-Wim Kuin
ledenadministratie