Voorlopige indeling jeugdteams 2018/2019

Geplaatst op zondag, 1 juli 2018 | ,

Beste ouders en spelers,

Hieronder vinden jullie de voorlopige indelingen van de diverse jeugdcategorieën van O8 t/m O19 voor het seizoen 2018/2019. Voorlopig omdat er nog verschuivingen kunnen plaatsvinden door aan- en/of afmeldingen. Bij de indeling zijn eerst de selectieteams samengesteld en is bij de samenstelling van de andere teams geprobeerd om zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen. Dit lukt niet altijd. Vooral bij de JO12 t/m JO15 komt het aantal spelers niet goed uit om passende teams te formeren, wat de indeling bemoeilijkt. Daarnaast worden met ingang van het komende seizoen door de KNVB nieuwe wedstrijdvormen geïntroduceerd bij de O11 en O12. Doordat deze teams voortaan 8 tegen 8 spelen, in plaats van 7 tegen 7, dienen de teams van vorig jaar aangevuld te worden en vinden er verschuivingen plaats waardoor teams van samenstelling kunnen wijzigen. Voetbal is echter een teamsport en gelukkig is de ervaring dat binnen een team snel nieuwe vrienden en vriendinnen worden gemaakt.

Bij sommige teams staan nog geen leiders vermeld. Het liefst benoemen wij bij alle teams 2 leiders in verband met vervangbaarheid en verdeling van de werkzaamheden. Een leider is naast het coachen van de spelers ook verantwoordelijk voor de organisatie rondom het team en is aanspreekpunt voor de hoofdleiders. LSVV is afhankelijk van vrijwilligers om alles organisatorisch goed te laten verlopen. Samen vormen we nl. de vereniging. Daarom roep ik jullie op om eventuele lege plekken bij een team als leider of trainer in te vullen, of andere vrijwilligerswerkzaamheden bij LSVV te verrichten. Bijvoorbeeld bij de organisatie van toernooien of andere evenementen, in de kantine of als scheidsrechter. Jullie kunnen hiervoor contact met de hoofdleiders of mij contact opnemen. Onze contactgegevens staan elders op de site.

Daarnaast kunnen jullie voor eventuele vragen over de indeling terecht bij de hoofdleider van de betreffende categorie.

MO13/MO15/MO17 – Gert-Jan van Diepen Voorlopige teamindeling MO17 MO15 MO13
Mini’s – Maarten Steffens (Indeling volgt later)
JO8/JO9 – Edwin Kaizer (m.i.v. komend seizoen, nu nog Jorrit Mol) Voorlopige teamindeling JO9 Voorlopige teamindeling JO8
JO10/JO11 – Jorrit Mol (m.i.v. komend seizoen, nu nog Paul van Uitert) Voorlopige teamindeling JO11-JO10
JO12/JO13 – Marco Bakkum Voorlopige teamindeling JO13-JO12
JO14/JO15 – Raymond Bruin Voorlopige teamindeling JO15-JO14
JO16 t/m JO19 – Geert-Wim Kuin Voorlopige teamndeling JO19-JO16

Samen maken we er weer een mooi seizoen van!

Met vriendelijke groet,

Paul van Uitert
Voorzitter jeugdcommissie