Stoppen bij LSVV of elders voetballen

Geplaatst op zondag, 10 juni 2018 |

Als je van plan bent om na dit aflopende seizoen niet meer te voetballen of niet meer bij LSVV te voetballen, meld je dan tijdig af. Afmelden kan alleen per e-mail en dit dient te gebeuren voor 31 mei a.s.! Deze mail kun je zenden naar ledenadministratie@lsvv.nl. Vermeld in e-mail de naam, het adres, de postcode en de woonplaats, alsmede de geboortedatum van het lid en de datum waarop de opzegging van kracht wordt. Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd. Doe het vooral op tijd, want daarmee vergemakkelijkt U niet alleen de teamindelingen voor het nieuwe seizoen, maar bij een verlate opzegging wordt € 25,– aan kosten (bondscontributie/verzekering) bij U in rekening gebracht.

Wie bij een andere club wil gaan voetballen moet zich als eerste aanmelden bij de nieuwe club, zodat zij een overschrijvingsprocedure in werking kunnen stellen. Vervolgens dient de ledenadministratie van LSVV te worden ingelicht, zoals boven beschreven. Let op: je krijgt pas overschrijving van LSVV als de contributie en open staande boetes zijn betaald en als alle in bruikleen gekregen artikelen als tas, trainingspak en dergelijke door jou zijn ingeleverd. Overschrijvingen dienen voor 15 juni 23:59 uur te zijn ingediend bij de KNVB.

Geert-Wim Kuin
ledenadministratie